Obsahem schůze bylo: dojištění cesty „James Blond – agent s povolením zapíjet“ na masiv Skalní hybrid v Adršpachu, povolení Kočičí skály (Dolní Ostaš), brigáda, údržba ve skalách, rest „Dunhil“, Tyroláci – cesta Jiřího Šrůtka z roku 2019. Zápis ze schůze OVK Broumovsko 27.10.2023.