• Dne 27. října 2023 se konala schůze OVK Broumovsko

    Obsahem schůze bylo: dojištění cesty „James Blond – agent s povolením zapíjet“ na masiv Skalní hybrid v Adršpachu, povolení Kočičí skály (Dolní Ostaš), brigáda, údržba ve skalách, rest „Dunhil“, Tyroláci – cesta Jiřího Šrůtka z roku 2019. Zápis ze schůze OVK Broumovsko 27.10.2023.


  • Horolezecká brigáda 28.10.2023 v 9h

    Sraz na hlavním parkovišti. Pro údržbu terénu si s sebou vezměte: palice, pily a lopaty. Dále bude probíhat údržba skalní kaple a úklid skal. Občerstvení zajištěno. Další případné informace zodpoví Martin Mrázek (724778367).


  • Dne 25. srpna 2023 se konala schůze OVK Broumovsko

    Obsahem schůze bylo: PP Kočičí skály – průběh vyjednávání nového povolení, brigáda, Tyroláci, Kozlíci z Roháčku, údržba, žádost o správcovství Jana Nováka, schůzka se zástupci Technické služby Adršpach, s. r. o. (TSA), aktualizace seznamu vybraných skalních objektů (kde je nutné mít souhlas OVK pro prvovýstup), doba hájení prvovýstupů. Zápis ze schůze OVK Broumovsko 25.8.2023.