• Schůze OVK Broumovsko se konala 9.10.2021

    Probírané témata: předchozí schválení prvovýstupu u OVK na vybraných věžích (popř. v oblastech), návrhy na zpřísnění pravidel, dojišťování cest.