Obsahem schůze bylo: Seznámení členů se zápisem ze schůze CVK, návrh na destičku do kaple, rekapitulace skalní údržby, povolení Kočičí skály (Dolní Ostaš), jednání s benediktiny, Tyroláci – cesta Jiřího Šrůtka, Laňka. Zápis ze schůze OVK Broumovsko 15.12.2023.