• Dne 8. května 2022 se konala schůze OVK Broumovsko

    Představení hlavních bodů koncepce uchazeče o předsednictví OVK Karla Nováčka. Prezentováno „Desatero zásad“, které by měli všichni členové OVK připomínkovat do příští schůze. Zápis ze schůze 8.5.2022.