Dne 25. srpna 2023 se konala schůze OVK Broumovsko

Obsahem schůze bylo: PP Kočičí skály – průběh vyjednávání nového povolení, brigáda, Tyroláci, Kozlíci z Roháčku, údržba, žádost o správcovství Jana Nováka, schůzka se zástupci Technické služby Adršpach, s. r. o. (TSA), aktualizace seznamu vybraných skalních objektů (kde je nutné mít souhlas OVK pro prvovýstup), doba hájení prvovýstupů. Zápis ze schůze OVK Broumovsko 25.8.2023.

Dne 27. července 2022 se konala schůze OVK Broumovsko

Obsahem schůze bylo: jmenování místopředsedy, informace z CVK, výročí 100 let lezení v Ádru, údržba ve skalách, divoké „dobíráky“ na Ostrově, nová „věž“ Jonášova jehla, obecné použití dobíráků, zpřísnění pravidel (definice věže/masivu, v Ádru jen kruhy, prvovýstupy na vybrané věže pouze s předchozím souhlasem správce, min. rozměry fixního jištění, povinnost hlášení použití UFO u prvovýstupu…