Dne 20. dubna 2024 se konala schůze OVK Broumovsko

Obsahem schůze bylo: přesun archívu OVK Broumovsko od Pavla Lisáka do správy Jana Žwaka, plánované jednání se Správou CHKO Broumovsko v červnu 2024, Tyroláci – cesta Jiřího Šrůtka z roku 2019, povolení Kočičí skály, brigáda na Ostaši a v Adršpachu, podmínky umožnění lezení od majitelů pozemků, valná hromada, dojištění cesty Polední na Laňku (Město, Adršpach),…

Povolení lezení na Dolním Ostaši

Povolení lezení na Dolním Ostaši nabylo platnosti, ovšem má nová omezení. Nově platí celoroční zákaz lezení v území mezi Pelegrinkou a zelenou tur. značkou směrem ke Kočičáku, jinými slovy od Bidetu přes Triglav, Trůn, Veverku, E.T. mimozemšťana, Holuba k zelené tur. značce. PP Kočičí skály – rozhodnutí 2023-2035, PP Kočičí skály – rozhodnutí MŽP odvolání…

Dne 25. srpna 2023 se konala schůze OVK Broumovsko

Obsahem schůze bylo: PP Kočičí skály – průběh vyjednávání nového povolení, brigáda, Tyroláci, Kozlíci z Roháčku, údržba, žádost o správcovství Jana Nováka, schůzka se zástupci Technické služby Adršpach, s. r. o. (TSA), aktualizace seznamu vybraných skalních objektů (kde je nutné mít souhlas OVK pro prvovýstup), doba hájení prvovýstupů. Zápis ze schůze OVK Broumovsko 25.8.2023.