• Povolení lezení na Dolním Ostaši

    Povolení lezení na Dolním Ostaši nabylo platnosti, ovšem má nová omezení. Nově platí celoroční zákaz lezení v území mezi Pelegrinkou a zelenou tur. značkou směrem ke Kočičáku, jinými slovy od Bidetu přes Triglav, Trůn, Veverku, E.T. mimozemšťana, Holuba k zelené tur. značce. PP Kočičí skály – rozhodnutí 2023-2035, PP Kočičí skály – rozhodnutí MŽP odvolání…


  • Dne 15. prosince 2023 se konala schůze OVK Broumovsko

    Obsahem schůze bylo: Seznámení členů se zápisem ze schůze CVK, návrh na destičku do kaple, rekapitulace skalní údržby, povolení Kočičí skály (Dolní Ostaš), jednání s benediktiny, Tyroláci – cesta Jiřího Šrůtka, Laňka. Zápis ze schůze OVK Broumovsko 15.12.2023.


  • Dne 27. října 2023 se konala schůze OVK Broumovsko

    Obsahem schůze bylo: dojištění cesty „James Blond – agent s povolením zapíjet“ na masiv Skalní hybrid v Adršpachu, povolení Kočičí skály (Dolní Ostaš), brigáda, údržba ve skalách, rest „Dunhil“, Tyroláci – cesta Jiřího Šrůtka z roku 2019. Zápis ze schůze OVK Broumovsko 27.10.2023.