Povolení lezení na Dolním Ostaši

Povolení lezení na Dolním Ostaši nabylo platnosti, ovšem má nová omezení. Nově platí celoroční zákaz lezení v území mezi Pelegrinkou a zelenou tur. značkou směrem ke Kočičáku, jinými slovy od Bidetu přes Triglav, Trůn, Veverku, E.T. mimozemšťana, Holuba k zelené tur. značce. PP Kočičí skály – rozhodnutí 2023-2035, PP Kočičí skály – rozhodnutí MŽP odvolání…