• Představení hlavních bodů koncepce uchazeče o předsednictví OVK Karla Nováčka.
  • Prezentováno „Desatero zásad“, které by měli všichni členové OVK připomínkovat do příští schůze.

Zápis ze schůze 8.5.2022.