Obsahem schůze bylo: jmenování místopředsedy, informace z CVK, výročí 100 let lezení v Ádru, údržba ve skalách, divoké „dobíráky“ na Ostrově, nová „věž“ Jonášova jehla, obecné použití dobíráků, zpřísnění pravidel (definice věže/masivu, v Ádru jen kruhy, prvovýstupy na vybrané věže pouze s předchozím souhlasem správce, min. rozměry fixního jištění, povinnost hlášení použití UFO u prvovýstupu – v protokolu, popisu cesty), …

Zápis ze schůze 29.7.2022.